Explicació peu diabètic

Els peus de les persones que pateixen diabetes són un punt diana d’alteracions que produeix la pròpia malaltia. El peu diabètic és un peu de risc que cal ser controlat, com a mínim un cop l’any, per un podòleg especialista.

El peu diabètic és la conseqüència de la pèrdua de sensibilitat i la presència de deformacions. El mecanisme que desencadena les úlceres i amputacions radica en la pèrdua de sensibilitat (neuropatia) i les alteracions biomecàniques. Els microtraumatismes desencadenen l’úlcera. L ‘arteriopatia perifèrica és amb poca freqüència el factor causant d’una lesió (5-7%). L’arteriopatia provoca més del 50% de les amputacions, i agreuja el pronòstic.

 

Es considera peu de risc quan hi ha alguna de les situacions següents:

– anomalies en l’estat de la pell o ungles

– neuropatia perifèrica amb pèrdua de la sensibilitat protectora

– alteracions biomecàniques (hiperqueratosi, deformitats)

– arteriopatia perifèrica

– antecedents d’úlceres o amputacions (augmenta molt el risc de reulceracions)

 

Quina és la població de risc?

 

– fumador

– diabetis mellitus de més de 10 anys d’evolució

– control metabòlic molt deficient i de forma perllongada

– coexistència de complicacions micro i macrovasculars

 

A la nostra consulta disposem dels coneixements, infraestructura i aparatologia necessaris per tractar i tenir cura dels peus de les persones diabètiques.

Tota persona diabètica s’inclou en un protocol on se li realitzen proves per fer una exploracio clínica completa de l’estat del sistema nerviós responsable de la sensibilitat i mobilitat dels peus i la vasculariotzació. Aquestes proves ens donen un coneixement de l’estat d’afectació dels peus a causa de la diabetes. Aquesta afectació és lenta però quan es manifesta pot ser en fases avançades i no recuperables.

Una bona exploració periòdica dels peus previndrà problemes a la llarga.

El tractament de la pell i ungles dels peus diabètics ha de ser especialitzat i realitzat per un podòleg per evitar riscos.

La valoració biomecànica és essencial per la recerca de punts de pressió a la planta del peu, alteracions articulars importància i per plantejar els tractaments adequats:

  • Neteja de «callos» i dureses, quiropòdia.
  • Confecció d’ortesis amb silicona professional per deformitats i evitar possibles aparicions d’ulceres: separadors interdigitals per callos, crestes silicones per dits en garra..
  • Plantilles especials per a peus diabètics amb materials especialitzats.
  • Tractament d’úlceres i lesions infectades. Valoració de possible afectació òssia.

Fonts: pròpies i CAAPS III (Curs autoformació en l’atenció primària de Salut)

Scroll al inicio
Ir al contenido